search
burger-bars

كلمة التشجيع

6 انظر الى الامام

بدلاً من كثرة الالتفات إلى الوراء نتطلع إلى المستقبل

اللهجة الليبية

عمود الملح، لوط، النضر الى الامام، النظرإلى الوراء، القلق، الطاعة، بركات

FacebookXYouTubeInstagramPinterestTiktokThreads

كلمة التشجيع