search
burger-bars

الخطيئة

الكذب


من يقدر أن يقول أنه لا يكذب؟

اللهجة الجزائرية

الكذب في العائلة، تعليم الكذب، الكذب الأبيض، أبو الكذابين، الكذاب، كشف الكذب، التصاعد في الخطيئة، الراحة النفسية، شهادة بوعلام

FacebookXYouTubeInstagramPinterestTiktokThreads

الخطيئة

اسمع وميّز