search
burger-bars

الختم

ختم الروح القدس


من هو الروح القدس و ما عمله!

العربية الفصحى

الروح القدس، المرشد، المبكت، المعزي، المحي، المقنع، التوبيخ، تغيير الطباع، تحسين الطبع، الختم، الضمان، الملكية، الكمال، الملكية لله

FacebookXYouTubeInstagramPinterestTiktokThreads

الختم

كلمة معك