search
burger-bars

صرخة حرية

الفسـاد


الإنجيل بحسب لوقا 12: 41-48

العربية الفصحى

فساد، رشوة، نزاهة، مصالح شخصية، المحسوبية، الطهارة، العدل، المسئولية، أمثال، الوكيل الأمين، الحساب، الخلاص، المهمل، الحساب، العقاب

FacebookXYouTubeInstagramPinterestTiktokThreads

الخليقة

اسمع وميّز