search
burger-bars

الختم

1 ختم الروح القدس


الحلقة التالية

من هو الروح القدس و ما عمله!

الروح القدس، المرشد، المبكت، المعزي، المحي، المقنع، التوبيخ، تغيير الطباع، تحسين الطبع، الختم، الضمان، الملكية، الكمال، الملكية لله

FacebookXYouTubeInstagramPinterestTiktokThreads

الختم

كلمة معك