search
burger-bars

يوسف

الأنتقام


لماذا أراد أخوته الأنتقام منه؟!

الأنتقام، الحقد، الدفاع عن النفس، الكراهية، الغضب، الجريمة، القتل، التدمير، الإعتدال، حدة الطبع، الكبت، الصلاة، الأنسحاق، الضعف، الأنكسار

FacebookXYouTubeInstagramPinterestTiktokThreads

يوسف

أبطال الإيمان