search
burger-bars

تفسير إنجيل يوحنّا

قد أتت الساعة (يوحنا12 :20-36)


كيف تربح نفسك؟

المسيح يفعل مشيئة الآب، حبة الحنطة، المحافظة على الحياة، خسارة النفس، حمل خطايانا، ربح المسيح

FacebookTwitterYouTubeInstagramPinterestTiktokThreads

الإنجيل