search
burger-bars

تفسير إنجيل يوحنّا

المدعون الى خارج ج2 (يوحنا10 :1-16)


هل تتعرف على صوت راعيك؟

لتكن لهم الحياة، اللص، السارق، الكنيسة، الحياة الأفضل، سماع صوت يسوع، السير خلف الراعي

FacebookTwitterYouTubeInstagramPinterestTiktokThreads

الإنجيل