Share

أنا أيضاً كنتُ أخاف من الأعداء، ولكن السيد المسيح قال:

                                                                                                 

كنتُ أخاف أن تهاجمني الشياطين لكنّني اكتشفتُ أنّ السيد المسيح أقوى من الأرواح والشياطين

اكتشف المزيد