search
burger-bars

الموعظة على الجبل

القلب النقي ج2 (متى5 :8)


كيف تحصل على تنقية القلب؟

العربية الفصحى

كثارس، تنقية القلب، إنفصام الشخصية روحياً، تطهير الأطعمة، رؤية الله، يعاينون الله، التقلقل، التردد

FacebookTwitterYouTubeInstagramPinterestTiktokThreads

كنيسة في بيتي

صوت في البيداء