search
burger-bars

الموعظة على الجبل

القيم الروحية (متى6 :19-34)


ما هو كنزك و أين هو قلبك؟

العربية الفصحى

النظر لله، الكنز، الكنز الحقيقي، المال، جيوب القبر، الحياة الهنية، النظرة الخارجية، النظرة للحياة، الإنفصال الروحي، المتقلقل، الفتور

FacebookTwitterYouTubeInstagramPinterestTiktokThreads

كنيسة في بيتي

صوت في البيداء