search
burger-bars

علاقات - صدى الحياة

مرفوت


برنامج صدى الحياة تركز على القصايا العامة للعلاقات

اللهجة السودانية

نفس، سلوك، ثقة، محبة، سلبيات، ضوف، مجتمع، جامعة، الاسرة، كبرياء، اخرين، خجلان

FacebookXYouTubeInstagramPinterestTiktokThreads

كنيسة في بيتي

صوت في البيداء