search
burger-bars

مذكرات طبيب

المسيح يريد سعادتك


البرص! المرض والعلاج
لوقا 5: 12- 16

العربية الفصحى

البرص، الأبرص، طهارة، نجس، عدوى، شفاء، لمسة دعوة للجميع، بديل، عقاب، الشريعة، الكاهن، الصلاة، الشركة مع الله

FacebookTwitterYouTubeInstagramPinterestTiktokThreads

كنيسة في بيتي

صوت في البيداء