search
burger-bars

القضايا الروحية

الصلاة


الصلاة الحقيقية هي العلاقة مع الله وليس سرد جمل

اللهجة الجزائرية

الصلاة المسيحية، تعبير عن الحبة، سرد طلباتة، الشروط، الصلاة المستجابة، الصلة

FacebookTwitterYouTubeInstagramPinterestTiktokThreads

الخليقة

اسمع وميّز